M/S Fryken |

Här kan du läsa om aktuella händelser ombord M/S Fryken och i föreningen.

Maritiman har stängt för säsongen, öppnar igen våren 2018!

Maritiman har avsatt medel för en genomgripande renovering av de läckande trädäcken. Styrhyttstaket har renoverats. Skepparhyttens fuktskador skall åtgärdas. Dessa arbeten påbörjades i mars 2017 och beräknas vara avslutade våren 2018.

Fryken kan visas för enskilda peroner då Maritiman har stängt. Kontakta då styrelsen via vår  Kontaktsida för planering av visning.

Genom styrelsens försorg körs huvudmaskinen minst en gång i månaden  för att hålla den i driftdugligt skick.

Styrelsen har bildat projektgrupper som ska bistå Maritiman med att återställa bryggan, dra el till den samt förse befälsmässen med information av olika slag kring Frykens verksamhet.

 


Vår mångårige ordförande och grundare Lars Wallin avled den 17 september, 94 år gammal.

Här ses han mottaga föreningens hedersmedlemsbevis 3 juli 2017 av vår ordförande Lars Eric Carlsson och vice ordf. Kjell Börjesson. Till höger Lars son Klas Wallin.


 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

M/S Fryken
c/o Sundvall
Parkgatan 24
43450 Kungsbacka