M/S Fryken |

Här kan du läsa om aktuella händelser ombord M/S Fryken och i föreningen.

Bidrag från Riksantikvarieämbetet samt föreningens egna resurser i form av pengar och eget arbete.

M/S Fryken har under en längre tid varit drabbat av ett besvärande läckage av regnvatten in i befälsinredningen, dvs direkt under det däck där kommandobryggan med styrhytt och karthytt är placerade. Värst drabbat var de områden som inte var skyddade av styrhytten, vilket i sin tur innebar att läckvattnet sökte sig in i det som varit befälhavarens hytt respektive en reservhytt som kallades redarhytt.

Fartygets ägare, Martiman, har på senare år gjort flera försök att täta däcket, men tyvärr med mycket magert resultat.

2017 var situationen akut. Hytterna var i stort sett helt förstörda och hela inredningen var ansatt av mögel, vilket medförde att denna del av fartyget, som är en av de mest intressanta för våra besökare, måsta hållas stängd.

Maritiman gjorde då åter ett försök att komma tillrätta med problemet och tog på sig stora kostnader för att dels täta styrhytten och dels täta däcket. Det förstnämnda lyckades fullt ut, medan däcket, som var det stora problemet, fortfarande läckte. Nya försök gjordes och till sist verkade det nått framgång. Om däcket var tätt eller ej var inte lätt att avgöra då hela inredningen inklusive undertak, möbler, mattor etc var genomblöta. Vi visste inte säkert om det var ”gammalt” vatten som fortfarande droppade från taket eller om däcket fortfarande släppte in vatten.

I det skedet ansökte föreningen om hjälp från Riksatikvarieämbetet  och fick hösten 2017 besked om att vi skulle tilldelas 70.000:- under förutsättning att föreningen samtidigt bidrog med 20.000:-.

Hela våren 2018 arbetade Maritiman och styrelsen för föreningen med att bärga vad som bärgas kunde ur de skadade hytterna. Vi satte in torkaggregat och rev ut allt som kunde innehålla fukt. Sommaren 2018 var ju historiskt varm och torr så att däcket sattes inte på några hårdare prov. Vi spolade med slangar och allt verkade vara tätt, men regnvatten och vattenledningsvatten är inte helt jämförbart, så helt säkra var vi inte.

Hösten kom och vädret återgick till det vi normalt brukar ha i Göteborg dvs ofta regn. Då upptäcktes ett litet bakslag, det läckt lite på styrbordssidan. Dessbättre kunde detta åtgärdas snabbt och effektivt.

Vår ursprungliga plan och förhoppning var ju att allt skulle vara klart senast i december 2018, men då hade vi nyss påbörjat återställandet. Därtill visade sig att bakom den gamla och fuktskadade inredningen fanns även en hel del skador på stålreglar och därtill en del skadade fästanordningar som krävde svetsning.

Det var egentligen först under första kvartalet 2019 återuppbyggnadsarbetet kom igång på riktigt. Vi är idag inte helt klara, men det som återstår är mer av kategorin finputs och detaljarbeten. När allt är klart kommer tidstypiska möbler (de gamla fick vi slänga) att införskaffas till kaptenshytten som blir den hytt som kommer vara tillgänglig för besökare. Den andra hytten kommer tills vidare att utgöra expedition och förråd för föreningen.

Det är ingen överdrift att säga att utan våra bidrag skulle Frykens inredning nog aldrig blivit tillgänglig för besökare igen. Vilket givetvis skulle inneburit väsentligt minskat besöksvärde och upplevelse. Det är uppenbart att besökarna sätter stort värde på att kunna se hur besättningen bodde och också få en inblick i dåtidens hierarki ombord på handelsfartyg.

M/S Fryken Kaptenshytt och Redarhytt före renovering

 

 

 

 

Samma hytter efter renovering

 

 

 

 

 

Fryken kan visas för enskilda peroner då Maritiman har stängt. Kontakta då styrelsen via vår  Kontaktsida för planering av visning.

Genom styrelsens försorg körs huvudmaskinen minst en gång i månaden  för att hålla den i driftdugligt skick.

Följ denna länk för bilder på Fryken ( som Svanö/Isvania):

http://www.aanimeri.fi/piwigo/picture.php?/165/category/1468

 

 

 

 

 

Kontakt

M/S Fryken
c/o Sundvall
Parkgatan 24
43450 Kungsbacka