M/S Fryken |

Här kan du läsa om aktuella händelser ombord M/S Fryken och i föreningen.

Kallelse och dagordning till årsmöte i Föreningen för M/S Fryken

27 mars kl 18.00

I Emigranternas hus som finns i fd Tullhuset på Packhusplatsen 7

          Ärende:
           1. Mötet öppnas
           2. Godkännande av kallelsen
           3. Godkännande av dagordningen 
           4. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
           5. Val av justeringsman tillika rösträknare 
           6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
           7. Ekonomi och kassarapport; 
           8. Styrelsens förslag på medlemsavgift 2019 
           9. Styrelsens förslag om stadgeändring 
         10. Revisionsberättelse 
         11. Ansvarsfrihet för styrelsen 
         12. Val av ordförande. Mandatperiod ett år 
         13. Val av ordinarie styrelsemedlemmar 
         14. Val av suppleante 
         15. Val av revisor 
         16. Val av revisorssuppleant 
         17. Val av valberedning (2 personer) 
         18. Övriga frågor 
         19. Mötet avslutas 

Efter mötet lyssnar vi till vår föreningskamrat Morgan Olsson när han berättar och visar bilder från sina resor på kontinentens kanaler

Maritiman har stängt för säsongen, öppnar igen våren 2018!

Maritiman har avsatt medel för en genomgripande renovering av de läckande trädäcken. Styrhyttstaket har renoverats. Skepparhyttens fuktskador skall åtgärdas. Dessa arbeten påbörjades i mars 2017 och beräknas vara avslutade våren 2018.

Fryken kan visas för enskilda peroner då Maritiman har stängt. Kontakta då styrelsen via vår  Kontaktsida för planering av visning.

Genom styrelsens försorg körs huvudmaskinen minst en gång i månaden  för att hålla den i driftdugligt skick.

Styrelsen har bildat projektgrupper som ska bistå Maritiman med att återställa bryggan, dra el till den samt förse befälsmässen med information av olika slag kring Frykens verksamhet.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

M/S Fryken
c/o Sundvall
Parkgatan 24
43450 Kungsbacka