M/S Fryken |

Årsmötet skjuts upp pga coronapandemin

Vi har helt nyligen kallat till årsmöte. När vi skickade ut kallelsen kände vi till att det fanns sk coronavirus i Sverige, men beskedet från myndigheterna var att risken för en allmänt spridd smitta var låg. Nu vet vi alla att verkligheten är en annan.

Rekommendationen från sakkunskapen är nu, att så långt det är möjligt och rimligt, minimera sammankomster och i någon mån även övriga sociala kontakter. Allt för att bromsa och minska smittspridningen.

Det sägs också att själva sjukdomen är relativt harmlös för flertalet. De som far mest illa är äldre och personer med nedsatt immunförsvar och/eller allmänt nedsatt kraft. I vår förening är en klart övervägande del av medlemmarna att betrakta som äldre, några kanske även uppfyller övriga kriterier.

Styrelsen har därför beslutat att skjuta upp årsmötet. Exakt när det kommer att hållas är för tidigt att säga. Vi hoppas dock att vi skall kunna erbjuda samma intressanta föredrag och i övrigt samma program som det vi planerat till 31 mars.

Att skjuta upp årsmötet är ett brott mot våra stadgar. Det skall hållas senast 31 mars varje år. Det är dessutom förknippat med vissa praktiska problem såsom val av funktionärer, konstituerande möte och därtill det viktigast, möjligheten för medlemmarna att ställa frågor och komma med synpunkter. Vi har, trots stor vånda, ändå valt att gå denna vägen som en försiktighetsprincip.

Vi hoppas på er förståelse och vi hoppas också att snart kunna återkomma med ett positivt besked dvs ett nytt datum för årsmötet.

Styrelsen

 

Vi fick ett trevligt mejl från Bengt Grenedal, som tjänstgjorde i Fryken (Isvania) 1973:

Hej, Frykens vänner.

Jag tjänstgjorde som kocksteward under fyra månader febr-maj, på "Fryken". Hon gick då under namnet "Isvania" och hade Panamaflagg. Hon inköptes från Finland av skrothandlare Alvar Olsson i Varberg.Ett härligt fartyg med gammaldags trivsam inredning, tror vi var 9 man:

Befälhavare

Överstyrman

2;e styrman

Maskinchef

Maskinist

Motorman

2 matroser

Kocksteward (jag)

Det var inte gasspis på den tiden, vill minnas att det var en oljeeldad historia.

Det var en kul tid ombord, jag var 24 år, ett härligt gäng som var där.

Vi gick mest med spannmål från Sverige till dåvarande Sovjet, Polen och DDR.

Tänkte det kanske var kul för er att få höra lite kuriosa, fina bilder har ni på hemsidan

 

Förhalad till Eriksberg

Fredag 16 augusti bogserades Fryken till pir 4 på Eriksberg.

Hon är inte tillgänglig för vanliga besök genom Maritiman, men kan visas för enskilda personer av föreningens styrelse. Kontakta då styrelsen via vår  kontaktsida för planering av visning.

Genom styrelsens försorg körs huvudmaskinen minst en gång i månaden  för att hålla den i driftdugligt skick.

 

 

 

 

RL / 2020-03-17

Kontakt

M/S Fryken
c/o Sundvall
Parkgatan 24
43450 Kungsbacka