M/S Fryken |

Föreningen har följande produkter till försäljning:

Keps, mörkblå, med rederiflagga.

Justerbar storlek
Pris 100 kr/st. plus porto

 

Boken "m/s Fryken och hennes besättningar", av Axel Sahlin.

74 sidor, ny utgåva 2013
Pris 100 kr/st. plus porto

Innehållsförteckning
m/s Frykens sjösättning
Göteborgs hamn och sjöfarten
Förhistoria
Ritning
Modernt tonnage och F-båtarna
Fakta om m/s Fryken vid leverans 1938
Loading scale
Ombyggnader och förändringar fram t o m 2005
Bostadsförhållanden ombord
Hamnar som angjorts av m/s Fryken
Laster och routeområde
Verksamhet åren 1937 – 1945
Resor och haverier 1946 – 1961
Fartygets historia 1961 – 1986
Bemanningen
Besättningsmedlemmar 1938 – 1961
Medelhyror (löner) och mönstringstider
Några biografiska uppgifter
Berättelser från livet ombord
Kosthållet ombord
Bilaga 1. Hamnar som Fryken angjort
Bilaga 2. Besättningslista med befattningar
Bilaga 3. Hyror (löner) för personal ombord

---------------------- o0o -----------------------
För att handla, sätt in tillämpligt belopp på Föreningen för M/S Frykens
plusgiro 454 70 52-3 och ange namn, adress och vilka produkter det gäller. Lägg till 50 kr för våra portokostnader.
Vid frågor, vänligen kontakta kassören (se kontaktsidan).

Det går även att köpa keps och bok i butiken ombord i entréfärjan (Dan Broström)!

 

Kontakt

M/S Fryken
c/o Lindberg
Lantmilsgatan 36
42137 Västra Frölunda