M/S Fryken |

  • M/S Fryken Kompass
  • M/S Fryken Telegraf

Projekt M/S Fryken

M/S Fryken ingår sedan 1986 I Göteborgs Maritima Centrums samling av äldre civila och militära fartyg.

Föreningen för Fryken har som ambition, under förutsättning att ekonomiskt stöd kan erhållas, att successivt kunna återställa fartyget i sitt ursprungliga skick som återspeglar den tidsperiod, 1940-1980, under vilket fartyget fraktade gods.

Maskineriet är renoverat 1992 men ett lager skadades under varvsvistelse men huvudmaskinen har provkörts en gång/månad fram till förhalningen till Eriksberg. F.n. kan den inte provköras då avgasröret täckts av ett kapell.- 

Föreningen arbetar nu främst med att renovera bryggan för att göra den mer besöksvänlig, samt hytter på båtdäck  som skadats av vattenläckage.

Bakom Projekt Fryken står föreningens styrelse. Projekt Fryken genomförs i nära samråd med ägarna Maritiman i Göteborg.

Här kan du läsa om aktuella händelser ombord M/S Fryken och i föreningen.

--- o ---

En lägesrapport februari 2019.

Förra året vid den här tiden berättade vi om arbetet  med att stoppa läckaget in i inredningen och att föreningen tilldelats medel från Riksantikvarieämbetet för återställande av den skadade inredningen.
Vi trodde då att man lyckats täta bryggdäcket, men detta visade sig inte vara fallet. Då fanns inget annat att göra än att ta nya tag, nya metoder och nya specialister. Sommaren 2018 var ovanligt torr så däcket utsattes inte för några större påfrestningar, men när den göteborgska hösten kom verkade alla tätande åtgärder varit effektiva. Nu rann det inte in mer vatten. Dock återstod att riva de av vatten helt förstörda inredningsdelarna och att med torkaggregat torka det som kunde användas. Där är vi idag och återuppbyggnaden har påbörjats. I kaptenshytten har man börjat montera isoleringsskivor för att sedan fortsätta med träskivor och undertak. Maritiman har beräknat mitten av mars då allt skall vara färdigt i den hytten. Därefter följer samma återställningsprocedur med redarhytten som blir en hytt tillgänglig för besökare. Då stora delen av den gamla inredningen kasserats kommer föreningen att försöka hitta tidstypiskt möblemang och utrustning till denna hytt. Vi tar tacksamt emot bidrag till detta, både som pengar och inredningdelar.

--- o ---

Vision

Vision

Kontakt

M/S Fryken
c/o Lindberg
Lantmilsgatan 36
42137 Västra Frölunda