M/S Fryken |

  • M/S Fryken Kompass
  • M/S Fryken Telegraf

Projekt M/S Fryken

M/S Fryken ingår sedan 1986 I Göteborgs Maritima Centrums samling av äldre civila och militära fartyg.

Föreningen för Fryken har som ambition, under förutsättning att ekonomiskt stöd kan erhållas, att successivt kunna återställa fartyget i sitt ursprungliga skick som återspeglar den tidsperiod, 1940-1980, under vilket fartyget fraktade gods.

En omfattande utredning och inventering som syftat till att utreda behovet av reparationer och åtgärder för att få fram den ”gamla” Fryken har genomförts. Utredningen har bl.a. visat på att Frykens botten är i dåligt skick och att en stor del av denna antagligen behöver bytas ut och en första reparation gjordes 1990. Maskineriet är renoverat 1992 och är i fullt brukbart skick.

Under hösten 1997 har i kommunens regi kajplatsen vid m/s Fryken renoverats samt hamnkranar och järnvägsvagnar placerats ut för att skapa en autentisk miljö.

Föreningen för Fryken vill att m/s Fryken i sjödugligt skick skall vara en flytande utställningshall för svensk industri och företagsamhet. Sonderingar har visat att det finns intresse för ett museifartyg med denna inriktning.

Föreningen m/s Fryken vädjar därför om hjälp med att upprusta fartyget så att det kan bli ett inte enbart flytande utan också rörligt museum. Därmed skulle det kunna vara en fin representant för Göteborgsk fartygshistoria. Samtidigt kan det också visa vad svenskt näringsliv och samhälle förmår.

Bakom Projekt Fryken står föreningens styrelse. Projekt Fryken genomförs i nära samråd med ägarna Maritiman i Göteborg.

Här kan du läsa om aktuella händelser ombord M/S Fryken och i föreningen.

--- o ---

En lägesrapport februari 2019.

Förra året vid den här tiden berättade vi om arbetet  med att stoppa läckaget in i inredningen och att föreningen tilldelats medel från Riksantikvarieämbetet för återställande av den skadade inredningen.
Vi trodde då att man lyckats täta bryggdäcket, men detta visade sig inte vara fallet. Då fanns inget annat att göra än att ta nya tag, nya metoder och nya specialister. Sommaren 2018 var ovanligt torr så däcket utsattes inte för några större påfrestningar, men när den göteborgska hösten kom verkade alla tätande åtgärder varit effektiva. Nu rann det inte in mer vatten. Dock återstod att riva de av vatten helt förstörda inredningsdelarna och att med torkaggregat torka det som kunde användas. Där är vi idag och återuppbyggnaden har påbörjats. I kaptenshytten har man börjat montera isoleringsskivor för att sedan fortsätta med träskivor och undertak. Maritiman har beräknat mitten av mars då allt skall vara färdigt i den hytten. Därefter följer samma återställningsprocedur med redarhytten som blir en hytt tillgänglig för besökare. Då stora delen av den gamla inredningen kasserats kommer föreningen att försöka hitta tidstypiskt möblemang och utrustning till denna hytt. Vi tar tacksamt emot bidrag till detta, både som pengar och inredningdelar.

--- o ---

Vision

Vision

Kontakt

M/S Fryken
c/o Sundvall
Parkgatan 24
43450 Kungsbacka