M/S Fryken |

  • M/S Fryken
  • M/S Fryken
  • M/S Fryken Kompass
  • M/S Fryken Hytt
  • Ankarspel

Följ med ombord på M/S Fryken

För att ge en känsla för hur det kunde se ut på ett fartyg på 1940, -50 och -60-talen har dockor iförda tidsenliga kläder utplacerats ombord i olika delar av fartyget.Ombord finns också en redarhytt. Som framgår av benämningen stod redarhytten alltid till redarens förfogande men användes i förekommande fall som passagerarhytt.

Salongen

Salongen

Bryggan

M/S Fryken

Byssan

Byssan

Maskinrummet

Maskin

GA-ritning

Modell

Kontakt

M/S Fryken
c/o Lindberg
Lantmilsgatan 36
42137 Västra Frölunda