M/S Fryken |

  • Evert Taube

Följ med till sjöss

Ta del av berättelser från livet ombord M/S Fryken.

Här kan du läsa om några av M/S Frykens besättning och deras erfarenheter ombord. Från början hade Fryken en besättning om 16 man, befälhavare, två styrmän, två matroser, en lättmatros, två jungmän, två maskinister, tre motormän, steward, kock och en mässuppassare. Sedan nya arbetstidsbestämmelser trätt i kraft 1948 utökades besättningen med en styrman, en maskinist och en fartygsbefälselev och Fryken seglade därefter med 19 man.

Mellan åren 1938 – 1961 har nära 1000 personer varit mönstrade ombord dvs. uppförda i fartygets rullor. Av dessa var 17 mönstrade som sekreterare eller följde med som övertaliga styrmän och maskinister eller mässpojkar med en hyra som varierade från 0 till 1 kr. Det var rederiets sätt att för låg kostnad förflytta och/eller belöna sina anställda och deras anhöriga. Övriga har varit mönstrade under längre eller kortare tid. Särskilt bland det högre befälet har anställningstiderna sträckt sig över många år med endast avbrott för semester eller sjukdom. Men också bland det lägre befälet och manskapet har många haft långa törnar.

Det har också sagts att Fryken var ”a happy ship”, ett bra fartyg. Det finns flera förklaringar till detta. Fartyget gick på en fast rutt och återkom för det mesta regelbundet till Göteborg ungefär var tredje vecka. Det betydde mycket för sjöfolk som hade familj. På den långväga linjefarten kunde det dröja månader och år mellan hembesöken och ännu osäkrare var fartyg som användes i trampfart. Genom de korta resorna nötte man ombord inte heller så mycket på varandra. 

För befälets del var Fryken klassat lågt i kollektivavtalen. I dessa premierades nämligen fartyg efter storlek och med speciella uppgifter samt dessutom om de gick i oceanfart. Ingetdera gällde för Fryken som var ett litet fartyg i Nordsjöfart. För manskapets del hade dessa förhållanden ingen betydelse. De hade samma lön i sin befattning oberoende av i vilket fartyg de tjänstgjorde.

Vi fick ett trevligt mejl från Bengt Grenedal, som tjänstgjorde i Fryken (Isvania) 1973:

Hej, Frykens vänner.

Jag tjänstgjorde som kocksteward under fyra månader febr-maj, på "Fryken". Hon gick då under namnet "Isvania" och hade Panamaflagg. Hon inköptes från Finland av skrothandlare Alvar Olsson i Varberg.Ett härligt fartyg med gammaldags trivsam inredning, tror vi var 9 man:

Befälhavare

Överstyrman

2;e styrman

Maskinchef

Maskinist

Motorman

2 matroser

Kocksteward (jag)

Det var inte gasspis på den tiden, vill minnas att det var en oljeeldad historia.

Det var en kul tid ombord, jag var 24 år, ett härligt gäng som var där.

Vi gick mest med spannmål från Sverige till dåvarande Sovjet, Polen och DDR.

Tänkte det kanske var kul för er att få höra lite kuriosa, fina bilder har ni på hemsidan

Sjöäventyr 1957

Evert Taube

Kontakt

M/S Fryken
c/o Lindberg
Lantmilsgatan 36
42137 Västra Frölunda