M/S Fryken |

  • Salongen
  • Salongen

Salongen

I salongen, representationsrummet, tog befälhavaren i samband med hamnbesöken emot representanter för myndigheter och företag. Normalt intog han här sina måltider, i förekommande fall som värd vid rederiets representation ombord.

Stewarden fungerade normalt som uppassare i salongen.

Bryggan

M/S Fryken

Byssan

Byssan

Maskinrummet

Maskin

GA-ritning

Modell

Kontakt

M/S Fryken
c/o Lindberg
Lantmilsgatan 36
42137 Västra Frölunda