M/S Fryken |

  • Evert Taube

Lars-Eric Carlsson, Ordförande
Sjökapten
0703-20 64 29
031-57 41 34
larsericcarlsson [at] telia.com

Björn Henriksson
Sjöingenjör
031-28 84 87
swedishbulk [at] telia.com

Kjell Börjesson
Sjökapten

0704-41 82 88

kjell.borjesson [at] telia.com

Roland Lindberg, kassör, medlemsregister
Matros
0705-13 55 01
roland [at] lantmil.se

Sten Sundvall
Sjökapten
0300-714 15  0706353181
sten.sundvall [at] telia.com

Lars-Göran Karlsson, suppleant
Sjöingenjör
lgka [at] telia.com
0340-661432

Anders Pyk, suppleant
Sjökapten
anders [at] pyk.nu
0300-27356

Morgan Olsson, adjungerad
Sjökapten
0708-97 17 09

Föreningens plusgirokonto är 454 7052-3

Kontakt

M/S Fryken
c/o Sundvall
Parkgatan 24
43450 Kungsbacka