M/S Fryken |

Styrelsen samlad 27 feb. 2018 i vårt vanliga sammanträdesrum,  Frykens ouppvärmda salong.

Efter Sten Sundvalls avgång har föreningen följande styrelse.

Lars-Eric Carlsson, Ordförande
Sjökapten
0703-20 64 29
031-57 41 34
larsericcarlsson [at] telia.com

Björn Henriksson
Sjöingenjör
031-28 84 87
swedishbulk [at] telia.com

Kjell Börjesson, t.f. sekreterare
Sjökapten

0704-41 82 88

kjell.borjesson [at] telia.com

Roland Lindberg, kassör, medlemsregister
Matros
0705-13 55 01
roland [at] lantmil.se

Anders Pyk
Sjökapten
anders [at] pyk.nu
0300-27356

Lars-Göran Karlsson, suppleant
Sjöingenjör
lgka [at] telia.com
0340-661432

Morgan Olsson, suppleant
Sjökapten
cptmorgan [at] telia.com
0708-97 17 09

Föreningens plusgirokonto är 454 70 52-3

Kontakt

M/S Fryken
c/o Lindberg
Lantmilsgatan 36
42137 Västra Frölunda