M/S Fryken |

  • Byssan

Byssan

Intendenturpersonalen på m/s Fryken utgjordes av steward, kock och uppassare för befälsmässen.

I stewardens uppgifter ingick att passa upp befälhavaren och hans gäster.

Salongen

Salongen

Bryggan

M/S Fryken

Maskinrummet

Maskin

GA-ritning

Modell

Kontakt

M/S Fryken
c/o Lindberg
Lantmilsgatan 36
42137 Västra Frölunda